Domiciliacions 2018 Circular Informativa
Enviat per admin el 24/01/2018 09:43

Des de la Diputació de València s'informa  que  les  sol·licituds  de  domiciliacions  dels  ingressos  de  dret  públic  de cobrament  periòdic  la  recaptació  voluntària  del  qual  estiga  delegada  en  el  Servei  de Gestió Tributària (SGT) de la Diputació de València, produiran efecte en les següents dates:Descarregat ací el document.