ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
17/04/2021 13:05


Tauler d'Anuncis - Anuncis

PUBLICACIÓ CONVOCANT PLE EXTRAORDINARI 27 07 2015
articles: LLIBRE ACTES MUNICIPALS.jpgEL DILLUNS 27 DE JULIOL DE 2015, A LES 21:00 HORES, HA ESTAT CONVOCAT PLE EXTRAORDINARI MUNICIPAL (R.A. ALCALDIA 174/2015), A FI DE TRACTAR ELS SEGÜENTS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA EN SESSIÓ PÚBLICA:

PRIMER.- Aprovació definitiva de l'organigrama municipal per a la legislatura municipal 2015-2019.


SEGON.- Participació ciutadana: Acreditació de xarxa social institucional (facebook) i del seu responsable corporatiu.


TERCER.- Festes agost 2015: Aprovació d'ocupació d'espais públics i coordinació amb les forces de seguretat de l'Estat i Autonòmiques, així com amb l'administració autonòmica en matèria d'assistència sanitària.


QUART.- Educació: Ratificació de les jornades no lectives en l'àmbit municipal per al curs escolar 2015-2016 a implantar en el CEIP CERVANTES d'Alcàntera de Xúquer.


CINQUÈ.- Calendari comercial especial : Autorització o denegació a la superfície comercial CONSUM radicada en el municipi, a l'obertura en jornada de festivitat local (divendres, 28 agost 2015).

 

SEXT.- Donar compte de la presa de possessió dels representants municipals d'Alcàntera de Xúquer en la Mancomunitat d'Aigües Potables i Serveis Socials.


DOCUMENTS
RESULTAT BAREMACIÓ PLA OCUPACIÓ AGRÀRIA 2015
Images: peu2.png


DELEGACIONS EN LES REGIDORES I REGIDORS - DECRET 145/2015
album: ESCUDO2_1.PNG DELEGACIONS EN LES REGIDORES I REGIDORS DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER - RESOLUCIÓ ALCALDIA 145/2015

DETALL: AQUESTA ALCALDIA RESOL


PRIMER.- Designar als següents regidors i regidores com a titulars de les Regidories, Serveis o Àrees que s'indiquen,

 

 • Regidora Delegada d'Economia i Hisenda, Sra. Lorena Igual Chicón.

   

 • Regidora Delegada de Serveis Socials, Festes, Igualtat-LGTB i Agermanament, Sra. Lorena Igual Chicón.

   

 • Regidor Delegat de Educació i Cultura, Sr. Luis Suñer Penalva.

   

 • Regidora Delegada de Sanitat, Joventut i Seguretat Vial , Sra. Deborah Peris Bataller.

   

 • Regidor Delegat d'Agricultura, Medi Ambient, Ocupació, Esports i Participació Ciutadana, Sr. Regidor José Javier Andújar Briz.

Anuncis aprovació de subvencions a entitats sense ànim de lucre en plenari 2015 - 1er trimestre.


Ona de Calor - Consells
Descarregar - Cartell ona de calorDescarregar - Suggeriments

CURS INFORMÀTICA BÀSICA
INICI DIMARTS 5 D'ABRIL
A LA CASA DE LA MÚSICA
HORARIS:
DE 15:00 A 16:15h I
DE 19:15 A 20:30 H.TALLER DE COSMÉTICA EN CASA


CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 22 12 2010 19:30 H

Tinc l’honor de comunicar-li decret de la Sra. Alcaldessa per convocatòria de sessió que seguidament es cita:

 

“R.A.242/2010 Convocant sessió extraordinaria de Comissió Especial de Comptes.

 

 

TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCADESSA PRESIDENTA DE L´AJUNTAMENT D´ALCANTERA DE XÚQUER (VALÉNCIA)

 

Fent ús de les atribucions que em conferix la legislació local :

PRIMER.- Convoque als Srs. Regidors i Regidores, a sessió extraordinària a celebrar per la Comissió Especial de Comptes, el dia 22 de desembre del 2010 (dimecres), a les 19:30 hores en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, per a debatre els assumptes consignats en el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

ÚNIC.- DICTÀMENS VOLUMS FISCALS I PRESSUPOSTARIS EXERCICI DEL 2011:

A)                             DICTAMEN, SI CAL, AL VOLUM DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 2011.

B)                            DICTAMEN, SI CAL, AL VOLUM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 2011.

 

SEGON.- Es deurà notificar, publicar i donaré compte reglamentariament.

ADDICIONAL.- De no reunir-se el número suficient de Regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria transcorregudes les quaranta-huit hores següents.

 Convocant sessió ordinaria ple municipal 23.09.2010

Tinc l´honor de comunicar-li la següent resolució que ha dictat la senyora Alcaldessa:

 

“R.A.176/2010      Convocant sessió ordinaria ple municipal

 

TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCADESSA PRESIDENTA DE L´AJUNTAMENT D´ALCANTERA DE XÚQUER (VALÉNCIA)

 

Fent ús de les atribucions que em conferix la legislació local convoque als Srs. Regidors i Regidores, a sessió ordinària a celebrar pel PLE MUNICIPAL, el dia 23 de setembre del 2010 (dijous), a les 20:00 hores en el Saló de Sessions de la Casa ConsistorialNomenament i convocatòria Mesa Contractació

A les 10:00 hores del dia 1 de juny del 2010, es reuneix la Mesa de Contractació Municipal.Ref.Obra:

FEESL ESCORXADOR.Convocatòria ple municipal (25/05/2010)
Convocat ple municipal - sessió ordinària- per al dimarts 25 de maig del2010, a les 20:00 hores.

Beques Formació 2010
Bases per a la consesió de 3 beques de formació de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer.

Convocant gestió bar piscina (estiu 2010)
Condicions per gestió bar pisicina. Fins 7/05/2010.
Resolució de alcaldia nº. 76/2010.


Convocatòria ple municipal (16/03/2010)

Tinc l’honor de convocar-vos a la sessió que ha decretat la Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament d’Alcàntera del Xúquer.Pressupost '10 - Resum ingresos

articles: pdf1.pngDescarrega el document en PDF
« Abril 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30